Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

DSCN3228-696x821

Младежко участие на 72-рата сесия на Общото събрание на ООН

Ася Панджарова и Ралица Диканска  – българските младежки делегати към ООН с мандат 2017-2018 – отпътуваха днес за Ню Йорк, където в рамките на две седмици до 13 октомври ще имат възможността да участват в работата на 72-рата сесия на Трети комитет на Общото събрание на ООН, както и в редица други срещи и събития на високо равнище заедно с дипломатически представители и делегати от цял свят.

Една от най-важните отговорности на делегатите е изнасянето на официалната реч по върпосите за младежта и социалното развитие пред Трети комитет на Общото събрание още в първите дни от работната си визита. Ася и Ралица ще акцентират върху основните приоритетни области за мандата си, а именно – Целите за устойчиво развитие, междукултурния диалог и спорта. От изключителна важност за младежките делегати при подготовката на речта бе  представянето на мнението и позицията на младите хора в България. В тази насока от помощ им бе една от успешните им инициативи, реализирани през август и септември – създаването и разпространението на анкета, насочена към младежи на възраст между 15 и 29 години, които идетифицираха основните предизвикателства пред младежта в България и възможностите за преодоляването им.

В рамките на работната си визита в ООН българските делегати ще инициират младежко събитие, обвързано с основното предизвикателство, което идетифицират младежите в България – кариерната реализация и младежката заетост. Събитието е организирано съвместно с младежките делегати от Белгия, Германия и Чехия и ще постави акцент върху три доказани метода за развиване на релевантни умения за реализация на пазара на труда – провеждане на стажове, участие в младежки организации и спортни активности.

Младежките делегати ще имат и възможността да се включат в преговорите по Младежката резолюция, която се приема на всеки две години от Общото събрание на ООН, като по този начин ще отстояват правата и интересите на българските младежи на най-високо ниво.

Участието на българските младежки делегати към ООН на сесията на Трети комитет на Общото събрание на ООН се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на външните работи на Република България.

Програмата се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академичната общност).

About Author

administrator