Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

16427539_1449162338435909_6854957202959249836_n

Млади социални предприемачи за устойчиво развитие

Българските младежки делегати към ООН Александра Мирчева и Ива Цолова участваха в работата на 55-та сесия на Комисията за социално развитие на ИКОСОС, която се провежда от 1 до 10 февруари т.г., в Ню Йорк.

В рамките на сесията, на 3 февруари т.г., българските младежки делегати организираха интерактивна панелна дискусия на тема „Млади социални предприемачи за устойчиво развитие“. Събитието се проведе съвместно с НПО „Международен алианс на хората с увреждания“ (IDA – International Disability Alliance), като в него участие взеха г-н Марк Мапемба, представител на IDA, г-жа Лейла Шарафи, специалист по въпросите на равнопоставеността на половете и младежта във Фонда на ООН по населението (UNFPA) и г-жа Анна Бурляева, специалист по правата на хората с увреждания в УНИЦЕФ.

Александра Мирчева беше модератор на панелната дискусия, а Ива Цолова представи проекти на младежките делегати в България, свързани с насърчаването на социалното включване на млади хора с увреждания, както и на участието на всички млади хора в процесите на вземане на решения чрез социално предприемачество. В рамките на провелата се дискусия бяха споделени опит и добри практики за по-засилено участие на младите хора във всички процеси.

Българските младежки делегати се включиха активно и в Младежкия форум на ИКОСОС, проведен на 30 и 31 януари т.г. Те участват също и в разнообразни събития, обучителни семинари и брифинги, организирани от секретариата на ООН, от УНИЦЕФ, от ЕС и от други мисии.

About Author

administrator