Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

1486744711BG Youth Delegates event 8Feb17-1

Младежка сила за Целите за устойчиво развитие

Българските младежки делегати към ООН Александра Мирчева и Ива Цолова участваха в работата на 55-ата сесия на Комисията за социално развитие на ИКОСОС, която се провежда от 1 до 10 февруари 2017 г в Ню Йорк.

Младежките делегати организираха второ съпътстващо събитие по линия на 55-та сесия на Комисията за социално развитие на тема “Младежка сила за Целите за устойчиво развитие”. Събитието беше организирано съвместно с младежките делегати на Германия и се проведе на 8 февруари в Постоянното представителство на Германия към ООН. Основни гости бяха Шанън О’Шиа, мениджър по изпълнението на Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г. в Централата на УНИЦЕФ в Ню Йорк и Лили Грей, експерт в Офиса на ЮНЕСКО в Ню Йорк. Те направиха презентации относно дейността на своите организации за популяризиране на Дневния ред за устойчиво развитие сред децата и младежите и преподаването на Целите за устойчиво развитие в училищата.

В рамките на събитието българските младежки делегати представиха свои инициативи за повишаване на информираността в България относно новия Дневен ред за устойчиво развитие и ангажирането на младите хора с неговото изпълнение. Те представиха своя нов проект в тази насока на тема “17 цели за 2017 г.”, в който участват различни НПО и представители на частния сектор.

About Author

administrator