Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

12

Обръщение на Младежките делегати по повод Международния ден на младежта

Уважаеми гости на Международния ден на младежта,

Казвам се Александра Мирчева, а това е Ива Цолова. Заедно сме българските младежки делегати към ООН с мандат 2016-2017 и като младежки представители, една от основните ни цели е да бъдем връзката между младите хора в България, българските институции и Организацията на обединените нации, за да представляваме българската младеж на най-високо международно ниво.

Днешният ден поставя акцент върху темата „Пътят до Програма 2030: Изкореняване на бедността и постигане на устойчиво производство и потребление“ . Този ден е специален за над 1.8 милиарда млади хора във всяка точка на земното кълбо, които формират най-многобройната младежка генерация в историята ни. Международният ден на младежта за поредна година фокусира вниманието на обществеността към това, че младите хора не са проблем, а ресурс, не са само за бъдещето, но и настоящето и в контекста на Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 година, именно младите хора са посланици на промяната с важна роля при изпълнението на Целите за устойчиво развитие.

За нас е удоволствие именно на този ден тук, в България, да отправим и посланията към младежите по целия свят на Генералния секретар на ООН Бан Ки Мун, Генералния директор на ЮНЕСКО и кандидат за Генерален секретар на ООН от България – Ирина Бокова и това на Специалния пратеник на ООН по въпросите на младежта – Ахмад Алендауи.

В своето обръщение към младите хора Бан Ки Мун заяви, че:

“Младежта на света е тази, която може да оглави глобална сила, способна да счупи моделите на миналото и да прокара път за света ни към по-устойчиво бъдеще. Младите са тези, които са пряко засегнати от трагичните противоречия, царящи днес: от крайна бедност до показно богатство, от мъчителен глад до срамно разхищение на храна, от наличието на богати природни ресурси до замърсяващите ги индустрии.

Младежта вече влияе върху това как светът произвежда, разпространява и консумира, чрез развитие на зеленото предприемачество и чрез проектиране на устойчиви продукти и услуги. Като съзнателни потребители, младите хора са в челните редици, даващи пример за промяна към по-честни, справедливи и устойчиви модели на купуване. Младежите са силни и ефективни застъпници на рециклирането, повторното използване и ограничаването на отпадъците. Те ръководят технологичните иновации, за да насърчат и развият икономиката с ефективно използване на ресурсите.

Чрез нашата инвестиция в младежите, те ще могат да допринесат за нови пазари, качествени работни места, справедлива търговия, устойчиви жилища, устойчив транспорт и туризъм, както и повече възможности, които биха били от полза за планетата и хората.

На Международния ден на младежта , Бан Ки Мун насърчи всички млади хора да се включат в развитието на Целите и да изискват действия от своите правителства и призовава всички да се присъединят към глобалния тласък за постигане на напредък и да насърчат младите хора с ресурсите, подкрепата и пространството, от които те се нуждаят, за да създадат трайна промяна в нашия свят.”

Ирина Бокова отправи послание, че „Младите хора не са само нашето бъдеще-те са нашето настояще“: 

„Не е достатъчно само да се надяваме на по-добро утре. Трябва да действаме сега. Промяната вече се случва. Милиони хора вече променят начина, по който всички ние произвеждаме, консумираме, комуникираме и се отнасяме. Младите хора ни показват пътя към ежедневие с нулево ниво на отпадъци.

Оптимизмът и увереността не означават, че имаме по-малко предизвикателства пред себе си. Повечето млади хора днес живеят в най-малко развитите страни като носят върху плещите си товара на конфликти и бедност. Не може да съществува устойчиво развитие, ако тези младежи остават в периферията и поради това аз призовавам всички държави членки и партньори на ЮНЕСКО да подкрепят техните инициативи, да им предоставят възможност гласът им да бъде чут, да израснат и заедно да оформят бъдещето и достойнството, което 11изграждаме днес.“

Ахмад Алендауи, Пратеникът на Генералния секретар на ООН по въпросите за младежта, също акцентира в своето послание, че на този ден не само отбелязваме приноса на младите хора в световен мащаб, но и следва да заявим готовност да инвестираме в тяхната енергия и идеализъм, за да се отключи пълният им потенциал. Именно това е ключът към бъдещето, което искаме и бъдещето, което заслужаваме.

Като Б13ългарски младежки делегати и като част от Дружество за ООН в България, бихме искали:

– Да благодарим на Министерство на младежта и спорта, че на този ден предоставя пространство за комуникация и активен диалог между млади хора, младежки организации и представители на институции;

– Да отчетем важността на това младите хора да участват активно в реализирането на Целите за устойчиво развитие в България, съвместно с институции, партньори и гражданското общество;

– Да призовем младите хора да продължават активно да допринасят за разрешаването на проблемите на нашето съвремие с отговорност към бъдещите поколения;

– Да отправим апел към младите хора, които са тук с нас да се включат в усилията ни за застъпничество за младежки политики и да посетят нашия щанд, за да поговорим за нуждите и възможностите на младите хора в България.