Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Za novinata_1280x857

Избрани са младежките делегати на България в ООН за 2016-2017 г.

След продължителна кампания в четири кръга са ясни имената на младежите, които ще представят българската младеж в най-голямата международна организация.

За десета поредна година Дружеството за Обединените нации в България организира национална кампания за избор на „Български младежки делегати в ООН”. Финалният кръг на кампанията се проведе на 09.06.2016 г. в зала 101 в сградата на Министерство на външните работи на Република България. Новите двама младежки делегати са Александра Мирчева и Ива Цолова. Те ще работят с мандат 18 месеца за защита на интересите на младите хора при изработването на младежки политики на национално и международно ниво. Освен Александра и Ива от финалистите бяха избрани и две резерви, които ще имат възможност да се включат активно в работата на екипа. Имената на избраните резерви са Веселина Георгиева и Лилия Драгоева.

Тази година конкурса се проведе в четири кръга, като до последния етап достигнаха девет младежи. Десетте финалисти се явиха на събеседване пред широко жури, състоящо се от представители на държавните институции и на неправителствени организации. Председател на журито беше Генералният директор по глобалните въпроси на Министерство на външните работи г-н Райко Райчев, а членове – представители на Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие” и на Дирекция „Права на човека” на Министерство на външните работи, представител на Дипломатически институт към МВнР представител на Дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на Министерство на образованието и науката”, представител на Дирекция „Младежки политики” на Министерство на младежта и спорта, представители на Дружество за ООН в България, представител на Национален младежки форум, представител на Дипломатическия институт към МВнР, представител на Асоциация за подпомагане на академичната общност, представител на Българска платформа за международно развитие, както и младежки делегати от предходни години.

Програмата се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействие с ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академична общност).

About Author

administrator