Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

20

Среща с представители на ECOSOC за Младежки форум

Младежкият форум на Икономическия и социален съвет на ООН се провежда ежегодно от 2012-та година и има за цел да обедини на едно място младежи от множество неправителствени организации, които обсъждат Целите на хилядолетието и Целите за устойчиво развитие. Младежите участват в интерактивни сесии, срещи с представители на страните-членки на ООН и дискусии, където споделят идеи за ролята и ангажирането на младежта в постигането на целите. Традиционно форумът се провежда в дните преди откриването на ECOSOC в началото на февруари.

Във връзка с това организаторите настояваха да се срещнат с младежките делегати, за да изяснят детайлите покрай бъдещата им визита в ООН. Основна цел бе съгласуването на плановете на делегатите с програмата на форума.

България е една от държавите, показващи постоянство в младежкото си представителство на тези два международни форума. Вече две години България изпраща своите младежки делегати към ООН на форума като легитимни представители на младежта. Това е изключително важно, тъй като те имат възможност да участват активно в процесите, обвързани с младежкото участие, на международно ниво.

Програмата на Младежкия форум за 2016 г. е насочена към прилагането на Целите за устойчиво развитие, приети тази година. Анина и Димитър вече работят по темата, организирайки съвместен проект с румънските младежки делегати с цел информиране и мотивиране на младите хора в България и Румъния. Предвижда се работна среща между двете делегации в рамките на форума за синхронизиране на работата им по проекта.