Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

15

Младежки събития в ООН

Анина Йовкова и Димитър Димитров бяха официално поканени на няколко събития, организирани от техни колеги. Всяка една от инициативите предостави възможност на делегатите да обсъдят разнообразни теми със специалисти от областта.

  • Младежки делегати на Ирландия – Събитие относно ролята на младежта в постигането на Целите за устойчиво развитие. Чрез интерактивна и забавна програма делегатите обобщиха начини за мотивиране на младежите в родината си;
  • Младежки делегати на Румъния – Събитие относно социалното предприемачество и неговото обвързване с Целите за устойчиво развитие. Младежките делегати бяха разпределени в отбори и всеки един трябваше да създаде проект за дейност със социална насоченост към даден проблем в обществото и една от 17-те цели;
  • Младежки делегат на Швейцария – Събитието бе коорганизирано от румънските и словенските младежки делегати. Темата бе свързана с постигането на равенство между половете;
  • Младежки делегати на Полша – Отворена дискусия за обсъждане на Програмата за младежки делегати, добри практики и възможни подобрения;
  • Младежки делегати на Шри Ланка – Как образованието и новите умения помагат на младежите в конфликтни точки по света