Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

25

Анина Йовкова и Димитър Димитров – разпространители на Програмата за младежки делегати

Българските младежки делегати официално станаха разпространители на Програмата към Световната федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA), след като бяха най-активните сред младежките представители по време на 70-тата сесия на Общото събрание. Анина и Димитър не само обсъдиха начини за подобрението и разпротранението на Програмата в други държави на срещите си с представители на федерацията, Секретариата на ООН и други делегати, а и инициираха разяснителни разговори с постоянни представители на държави-членки, които проявяват интерес.

  • Кралство Испания

В рамките на престоя си в ООН Анина Йовкова се свързва с Мария Луиса Мартелес Гутиерес дел Аламо, постоянна представителка на Кралство Испания в Трети комитет на Общото събрание на ООН. Двете проведоха среща на 15-ти октомври 2015-та г., на която Анина представи Програмата за младежки делегати, добри практики от България, възможности и препоръки за инициирането на такъв проект в Испания. Г-жа Аламо бе впечатлена от идеята. Тя увери, че ще предаде информацията към отговорните органи в Испания и прояви желание да поддържа връзка с българските младежки делегати след заминаването им, за да работят заедно по програмата.
.
След края на работната визита, Анина установи контакт с всички заинтересовани страни в Испания от бъдещо реализиране на проекта. Това включва Министерството на външните работи на Испания, Института по младежта, Дружеството за ООН в Испания, както и три младежки организации в сферата на международните отношения. Всички те получиха комплект официални документи, изготвени от Секретариата на ООН и WFUNA, с основната информация за Програмата на младежките делегати.

Допълнителни разяснителни онлайн разговори бяха проведени с представителка на Дружеството за ООН в Испания, която пое отговорността да разпише официално предложение към Министерството на външните работи. Онлайн среща се провежда регулярно и с младежи от неправителствените организации, с чиято помощ бе открита фондация с интерес да финансира проекта дълогосрочно. Анина е и в постоянен контакт с отговорника за младежките проекти от WFUNA – Пабло Троконис.

Предстои да се изяснят детайлите относно целия процес на реализиране на проекта, но успехът за изминалите два месеца е задоволителен.

  • Република Македония

Димитър Димитров поддържа постоянен контакт с македонските представители на „Младежки съюз – Крушево“, които проявяват засилен интерес за стартирането на програма „Младежки делегат към ООН“. От средата на месец ноември Димитър е посетил Македония неколкократно, за да предостави необходимата експертиза на македонските колеги и да се опита да улесни комуникацията между тях и съответните институции. В допълнение, Димитър подпомогна завършването на националния проект “e-Engagement”, като по този начин успя да достигне до по-широк кръг македонски младежи и да се запознае с предизвикателствата пред тях. Същинската работа за прогреса по стартиране на програмата „Младежки делегат към ООН“ в Македония тепърва предстои, но началният етап и установените връзки дават надежди, че крайният резултат ще бъде успешен.