Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Национална програма „Български младежки делегат към ООН“ стартира през 2006 г. и се организира от Дружество за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Партньори на програмата са Национален младежки форум и ISIC България.

Вече дванадесета поредна година двама млади човека са официални делегати на страната ни в ООН. Дилиян Манолов и Явор Гочев са настоящите младежки делегати в „активен мандат“ 2018-2019г., а Ася Панджарова и Ралица Диканска встъпиха в тяхната „пасивна“ част от мандата с продължителност до Декември, 2018г.

DSC01471--