Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Национална програма „Български младежки делегат към ООН“ стартира през 2006 г. и се организира от Дружество за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Партньори на програмата са Национален младежки форум и ISIC България.

Вече десета поредна година двама млади човека са официални делегати на страната ни в ООН. Александра Мирчева и Ива Цолова са настоящите младежки делегати в „активен мандат“ 2016-2017г., а Анина Йовкова и Димитър Димитров встъпиха в тяхната „пасивна“ част от мандата с продължителност до Декември, 2016г.

rsz_img_6537