Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Национална програма „Български младежки делегати към ООН“ стартира през 2006 г. и се организира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Партньори на Програмата са Национален младежки форум и ISIC България.

Вече тринадесета поредна година двама млади човека са официални младежки делегати на страната ни към ООН. Богомила Корманова и Минко Даскалов са настоящите младежки делегати в активен мандат 2019-2020 г., а Дилиян Манолов и Явор Гочев встъпиха в тяхната „пасивна“ част от мандата с продължителност до декември 2019 г.

DSC05619-