Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН

Национална програма „Български младежки делегати към ООН“ стартира през 2006 г. и се организира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Партньори на Програмата са и други институции и неправителствени организации, сред които Национален младежки форум, Българска платформа за международно развитие, ISIC България, сдружение „Национална младежка карта“.

Вече тринадесета поредна година двама млади човека са официални младежки делегати на страната ни към ООН. Богомила Корманова и Минко Даскалов са настоящите младежки делегати в активен мандат 2019-2020 г.

DSC05619-