Select Your Style

Choose your layout

Български младежки делегати към ООН


rsz_img_6568

Боряна Зарева:

• Координатор на Програмата с мандат 2015-2016г.;
• Български младежки делегат 2012-2013;

Контакти: coordinator@bgyouthdelegate.org

 

 

Бо8.1. Boby-BGYD-2012ряна Атанасова:           

• Програмен директор за периода 2009 – 2015г ;
• Национален съветник на програмата;
• Член на Управителния съвет на Дружеството за ООН;
• Български младежки делегат за 2007 – 2008г;
Контакти:
boryana.atanassova@unabg.org
boryana.atanassova@bgyouthdelegate.org

 

 

                 6.2.-Bety-1                                                                                                                                Елизабета Петрова:
• Програмен заместник-директор за периода 2010 – 2013г;
• Национален експерт на програмата;
• Български младежки делегат за 2008-2009г;
• Национален координатор на международния проект “Making Commitments Matter” 10.2007 – 05.2010;